Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: správa vodných tokov
Termín v slovenskom jazyku:

správa vodných tokov

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je všestranne zameraná starostlivosť o zachovanie a rozvoj všetkých funkcií vodných tokov a ich korýt. Správca vodného toku je aj správcom pozemkov korýt, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 48 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: