ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: poplatok za užívanie vôd
Termín v slovenskom jazyku:

poplatok za užívanie vôd

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je na účely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách finančná náhrada za
a) odber podzemných vôd,
b) vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd,
c) vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd,
d) vypúšťanie geotermálnych vôd do povrchových vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 79 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: