Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Termín v slovenskom jazyku:

manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Termín v anglickom jazyku:

risk-based management of drinking water supply

definícia termínu:
Definícia:
je systematický proces, ktorý pozostáva z:
1. analýzy rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorá je procesom identifikujúcim pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí,
2. vyhodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie, a
3. riadenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.
Zdroj k definícii:
Dokument: 355/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno zf)
Názov: Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: