ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: pitná voda
Termín v slovenskom jazyku:

pitná voda

Termín v anglickom jazyku:

drinking water

definícia termínu:
Definícia:
je voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, vo verejných priestoroch alebo v súkromných priestoroch, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete,
cisterny alebo je balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych
podnikoch pri výrobe, manipulácii a umiestnení potravín na trh.
Zdroj k definícii:
Dokument: 355/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 17 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: