Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: znečistenie
Termín v slovenskom jazyku:

znečistenie

Termín v anglickom jazyku:

pollution

definícia termínu:
Definícia:
je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie alebo kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, ktorá negatívne ovplyvňuje kvalitu vody určenej na kúpanie a predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 v stĺpci A a v § 3 ods. 6, 7 a 9 vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z.
Zdroj k definícii:
Dokument: 309/2012  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno b)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Link k definícii:

Kategórie: