Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: krátkodobé znečistenie
Termín v slovenskom jazyku:

krátkodobé znečistenie

Termín v anglickom jazyku:

short-term pollution

definícia termínu:
Definícia:
je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. mikrobiologická kontaminácia uvedená v prílohe č. 1, ktorej príčiny možno jednoznačne určiť a pri ktorej sa za normálnych okolností nepredpokladá, že nepriaznivo ovplyvní kvalitu vody určenej na kúpanie na viac ako 72 hodín od začiatku zhoršenia kvality vody určenej na kúpanie, a pre ktorú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil postup predvídania a riešenia podľa prílohy č. 2.
Zdroj k definícii:
Dokument: 309/2012  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno c)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Link k definícii:

Kategórie: