Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: chránená vodohospodárska oblasť (CHVO)
Termín v slovenskom jazyku:

chránená vodohospodárska oblasť (CHVO)

Termín v anglickom jazyku:

protected water management area

definícia termínu:
Definícia:
je vymedzené významné územie prirodzenej akumulácie povrchových vôd a podzemných vôd, na ktorom sa prirodzeným spôsobom tvoria a obnovujú zásoby povrchových vôd a podzemných vôd.
Chránenými vodohospodárskymi oblasťami sú územia:
a) Žitného ostrova,
b) Strážovských vrchov,
c) Beskýd a Javorníkov,
d) Veľkej Fatry,
e) Nízkych Tatier (západná časť a východná časť),
f) Horného povodia Ipľa, Rimavice a Slatiny,
g) Muránskej planiny,
h) Horného povodia rieky Hnilec,
i) Slovenského krasu (Plešivská planina a Horný vrch),
j) Vihorlatu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 305/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 a 2
Názov: Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: