ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: voda určená na ľudskú spotrebu
Termín v slovenskom jazyku:

voda určená na ľudskú spotrebu

Termín v anglickom jazyku:

water intended for human consumption

definícia termínu:
Definícia:
je pitná voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 355/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 17 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: