Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: opatrenia riadenia
Termín v slovenskom jazyku:

opatrenia riadenia

Termín v anglickom jazyku:

management measures

definícia termínu:
Definícia:
sú pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. tieto opatrenia, ktoré sa vykonávajú v oblasti vody určenej na kúpanie:
1. vytvorenie a zachovanie profilu vody určenej na kúpanie,
2. vytvorenie programu monitorovania,
3. monitorovanie vody určenej na kúpanie,
4. hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie,
5. klasifikácia vody určenej na kúpanie,
6. zistenie a hodnotenie zdrojov znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vodu určenú na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa,
7. poskytovanie informácií verejnosti,
8. prijatie opatrení, ktoré zamedzia vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu,
9. prijatie opatrení, ktoré vedú k zníženiu nebezpečenstva znečistenia.,
Zdroj k definícii:
Dokument: 309/2012  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno f)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Link k definícii:

Kategórie: