Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: monitorovací bod
Termín v slovenskom jazyku:

monitorovací bod

Termín v anglickom jazyku:

monitoring point

definícia termínu:
Definícia:
je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. miesto odberu vzoriek vody určenej na kúpanie, kde sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa alebo najväčšie znečistenie vzhľadom na profil vody určenej na kúpanie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 309/2012  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno g)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Link k definícii:

Kategórie: