Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie
Termín v slovenskom jazyku:

hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie

Termín v anglickom jazyku:

bathing water quality assessment

definícia termínu:
Definícia:
je pre účely smernice EP a Rady 2006/7/ES proces hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie pomocou metódy hodnotenia, vymedzenej v prílohe II.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2006/7  –  Medzinárodné dohovory
Info: článok 2 odsek 11
Názov: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/7/ES z 15. februára 2006o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS
Link k definícii:

Kategórie: