Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: skupina produktov
Termín v slovenskom jazyku:

skupina produktov

Termín v anglickom jazyku:

product group

1. definícia termínu:
Definícia:
je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 469/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno b)
Názov: Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je súbor produktov, ktoré slúžia na po­dobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania, alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2010R66  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 3 bod 1
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.66/2010 z 25.novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ
Link k definícii:

Kategórie: