ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: nepriamy environmentálny aspekt
Termín v slovenskom jazyku:

nepriamy environmentálny aspekt

Termín v anglickom jazyku:

indirect environmental aspect

definícia termínu:
Definícia:
je environmentálny as­pekt, ktorý môže vzniknúť pri vzájomnej spolupráci organi­zácie s tretími stranami, ktoré môže organizácia v primeranej miere ovplyvniť.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 7
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: