Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: environmentálny vplyv
Termín v slovenskom jazyku:

environmentálny vplyv

Termín v anglickom jazyku:

environmental impact

1. definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek zmena životného pro­stredia úplne alebo čiastočne spôsobená produktom počas jeho životného cyklu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2010R66  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 3 bod 3
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.66/2010 z 25.novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek zmena v životnom prostredí, či už priaznivá alebo nepriaznivá, ktorá je úplne alebo čiastočne spôsobená činnosťami, výrobkami alebo službami organizácie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 8
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: