Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: najlepšia prax v oblasti environmentálneho manažérstva
Termín v slovenskom jazyku:

najlepšia prax v oblasti environmentálneho manažérstva

Termín v anglickom jazyku:

best practice in environmental management

definícia termínu:
Definícia:
je najúčinnejší spôsob vykonávania environmentálneho mana­žérstva organizáciami v príslušnom sektore, vďaka ktoré­mu tak možno dosahovať najlepšie environmentálne správanie za daných hospodárskych a technických podmienok.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 14
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: