Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: audítor
Termín v slovenskom jazyku:

audítor

Termín v anglickom jazyku:

auditor

definícia termínu:
Definícia:
je jednotlivec alebo skupina jednotlivcov, ktorí súsúčasťou samotnej organizácie, alebo fyzická osoba aleboprávnická osoba, ktorá nie je súčasťou uvedenej organizáciea ktorá koná v mene uvedenej organizácie, posudzuje najmäuplatňovaný systém environmentálneho manažérstva a kon­troluje súlad s environmentálnou politikou a programom or­ganizácie vrátane dodržiavania uplatniteľných právnychpožiadaviek, ktoré sa týkajú životného prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 17
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: