Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: environmentálne vyhlásenie
Termín v slovenskom jazyku:

environmentálne vyhlásenie

Termín v anglickom jazyku:

environmental statement

definícia termínu:
Definícia:
je komplexný súbor informá­cií pre verejnosť a iné zainteresované strany týkajúci sa tých­to prvkov organizácie:
a) štruktúry a aktivít;
b) environmentálnej politiky a systému environmentálne­ho manažérstva;
c) environmentálnych aspektov a vplyvov;
d) environmentálneho programu, dlhodobých a krátkodo­bých cieľov;
e) environmentálneho správania a dodržiavania uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného pro­stredia ako sú uvedené v prílohe IV.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 18
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: