Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: aktualizované environmentálne vyhlásenie
Termín v slovenskom jazyku:

aktualizované environmentálne vyhlásenie

Termín v anglickom jazyku:

updated environmental statement

definícia termínu:
Definícia:
je komplexný súbor informácií pre verejnosť a iné zainteresované strany,ktorý obsahuje aktualizácie posledného validovaného envi­ronmentálneho vyhlásenia, iba vzhľadom na informácie o en­vironmentálnom správaní organizácie a dodržiavaní uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životné­ho prostredia ako sú uvedené v prílohe IV.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 19
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: