Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: environmentálny overovateľ
Termín v slovenskom jazyku:

environmentálny overovateľ

Termín v anglickom jazyku:

environmental verifier

definícia termínu:
Definícia:
je:
a) orgán na posudzovanie zhody vymedzený v nariadení(ES) č. 765/2008, alebo každé združenie alebo skupinatakýchto orgánov, ktoré získali akreditáciu v súlades týmto nariadením, alebo
b) každá fyzická osoba alebo právnická osoba alebo všetkyzdruženia alebo skupiny takýchto osôb, ktoré získali li­cenciu na vykonávanie overovania a validácie v súlades týmto nariadením.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 20
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: