Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: systém environmentálneho manažérstva
Termín v slovenskom jazyku:

systém environmentálneho manažérstva

Termín v anglickom jazyku:

environmental management system

definícia termínu:
Definícia:
je súčasť celkové­ho systému riadenia, ktorá zahŕňa organizačnú štruktúru,činnosti plánovania, zodpovednosť, praktiky, postupy, pro­cesy a zdroje na vytváranie, vykonávanie, dosahovanie, pre­skúmavanie a zachovanie environmentálnej politiky a riadenie environmentálnych aspektov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 13
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: