Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: organizácia
Termín v slovenskom jazyku:

organizácia

Termín v anglickom jazyku:

organization

1. definícia termínu:
Definícia:
je spoločnosť, združenie, firma, podnik, orgán alebo inštitúcia so sídlom v Spoločenstve alebo mimo neho alebo časť, alebo kombinácia týchto subjektov bez ohľadu na to, či je alebo nie je zapísaná do registra, či je verejná alebo súkromná, ktorá má svoje vlastné funkcie a administratívu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 21
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
sú právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, prípadne inú činnosť upravenú týmto zákonom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3a
Názov: Zákon o o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
Osoba alebo skupina osôb, ktorá má svoje vlastné funkcie so zodpovednosťou, právomocou a vzťahmi na dosiahnutie svojich cieľov.
Zdroj k definícii:
Norma (ISO 14091: 2021)
Link k definícii:

Kategórie: