Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: vlastník vodovodnej prípojky alebo vlastník kanalizačnej prípojky
Termín v slovenskom jazyku:

vlastník vodovodnej prípojky alebo vlastník kanalizačnej prípojky

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4 odsek 6
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: