ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prevádzkový poriadok verejného vodovodu
Termín v slovenskom jazyku:

prevádzkový poriadok verejného vodovodu

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je poriadok, ktorý obsahuje zoznam významných odberov vody a rozhodujúcich odberateľov vody z verejného vodovodu, údaje o množstve vody v jednotlivých odberových miestach, prehľad potreby vody, upravuje podmienky zásobovania vodou z verejného vodovodu a obsahuje vymedzenie činností súvisiacich s verejným vodovodom a vodovodnou prípojkou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: §33 odsek 1
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: