Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Termín v slovenskom jazyku:

plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je plán, ktorý obsahuje koncepciu riešenia zásobovania pitnou vodou vrátane vymedzenia zdrojov povrchových vôd a podzemných vôd na účely úpravy na pitnú vodu a koncepciu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 37 odsek 2
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: