Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: vodohospodárska činnosť súvisiaca s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Termín v slovenskom jazyku:

vodohospodárska činnosť súvisiaca s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je odber, zachytávanie a úprava surovej vody, zhromažďovanie, akumulácia a dodávka pitnej vody, ako aj príjem, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v zariadeniach, z ktorých je následne vypúšťaná do povrchových vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno i)
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: