Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: stoková sieť delenej sústavy
Termín v slovenskom jazyku:

stoková sieť delenej sústavy

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je stoková sieť pozostávajúca aspoň z dvoch sústav stôk na oddelené odvádzanie odpadových vôd, z ktorých jedna oddelene odvádza vody z povrchového odtoku.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno k)
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: