ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
Termín v slovenskom jazyku:

prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 3
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: