ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: preložka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
Termín v slovenskom jazyku:

preložka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je čiastková zmena ich smerovej alebo výškovej trasy alebo premiestnenie niektorých prvkov tohto zariadenia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 35 odsek 1
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: