ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: povodňou ohrozené územie
Termín v slovenskom jazyku:

povodňou ohrozené územie

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je spravidla:
a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku:
1. intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku,
2. vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,
3. nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy,
4. poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,
b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu,
c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 5
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: