Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: opatrenia po povodni
Termín v slovenskom jazyku:

opatrenia po povodni

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú:
a) obnovenie základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území a opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu,
b) zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne,
c) zistenie, vyhodnotenie, verifikácia a odstránenie povodňových škôd,
d) analyzovanie príčin a priebehu povodne,
e) vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
f) rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase povodňovej situácie, a návrhy na zvýšenie ich efektívnosti v budúcnosti,
g) iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na poučenie z jej priebehu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4 odsek 4
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: