ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: povodňový plán
Termín v slovenskom jazyku:

povodňový plán

Termín v anglickom jazyku:

flood plan

definícia termínu:
Definícia:
je dokument organizačného charakteru a technického charakteru, ktorého obsah ustanoví ministerstvo podľa § 50 ods. 1 písm. a) (zákona č. 7/2010 Z. z.). Povodňový plán tvorí povodňový plán zabezpečovacích prác a povodňový plán záchranných prác. Povodňový plán záchranných prác sa vypracúva v nadväznosti na povodňový plán zabezpečovacích prác.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 10 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: