Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: nebezpečenstvo povodne
Termín v slovenskom jazyku:

nebezpečenstvo povodne

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je situácia charakterizovaná:
a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch,
b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,
c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,
d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,
e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,
f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo
g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo vodnej elektrárni na vodnom toku.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: