Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: opatrenia v čase povodňovej situácie
Termín v slovenskom jazyku:

opatrenia v čase povodňovej situácie

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú:
a) plnenie úloh predpovednej povodňovej služby,
b) vykonávanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva,
c) zriaďovanie a vykonávanie hliadkovej služby,
d) vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác,
e) vykonávanie povodňových záchranných prác,
f) plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie na povodňou ohrozenom alebo zasiahnutom území,
g) vypracúvanie priebežných správ o povodňovej situácii,
h) zabezpečovanie hydrologických meraní, hydrologických pozorovaní, zberu a spracovania hydrologických údajov, evidenčných prác a dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenáva priebeh povodne,
i) iné opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4 odsek 3
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: