ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: mapa povodňového ohrozenia
Termín v slovenskom jazyku:

mapa povodňového ohrozenia

Termín v anglickom jazyku:

flood hazard map

definícia termínu:
Definícia:
je mapa vypracovaná v najvhodnejšej mierke pre každú geografickú oblasť, v ktorej existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorej možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika.
Mapa povodňového ohrozenia zobrazuje možnosti zaplavenia územia:
a) povodňou s malou pravdepodobnosťou výskytu, ktorou je
1. povodeň, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za 1 000 rokov alebo menej často, alebo
2. povodeň s výnimočne nebezpečným priebehom,
b) povodňou so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktorá sa môže opakovať priemerne raz za 100 rokov,
c) povodňami s veľkou pravdepodobnosťou výskytu, ktoré sa môžu opakovať priemerne raz za 10 rokov.
Mapa povodňového ohrozenia orientačne zobrazuje:
a) rozsah povodne znázornený záplavovou čiarou, ktorou je priesečnica hladiny vody záplavy s terénom,
b) hĺbku vody alebo hladinu vody,
c) rýchlosť prúdenia vodného toku alebo príslušný prietok vody, ak je to potrebné.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 1, 2 a 3
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: