Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: hlásna povodňová služba
Termín v slovenskom jazyku:

hlásna povodňová služba

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je osoba, ktorá prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 15 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: