ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: I. stupeň povodňovej aktivity
Termín v slovenskom jazyku:

I. stupeň povodňovej aktivity

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je, ak nastáva:
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď:
1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohrádzovanom vodnom toku; päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku,
2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta neohradzovaného vodného toku,
b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí,
c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 11 odsek 3
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: