Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: kalendárový zber
Termín v slovenskom jazyku:

kalendárový zber

Termín v anglickom jazyku:

calendar collection

definícia termínu:
Definícia:
je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 80 odsek 7
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: