Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: osobitné vody podľa zákona o vodách
Termín v slovenskom jazyku:

osobitné vody podľa zákona o vodách

Termín v anglickom jazyku:

x

definícia termínu:
Definícia:
sú vody, ktoré sú vyhlásené za prírodné liečivé zdroje a za prírodné zdroje minerálnych stolových vôd podľa osobitného predpisu (zákon č. 538/2005 Z. z.) a vody, ktoré sú vyhradenými nerastmi podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb.). Na osobitné vody sa zákon č. 364/2004 Z. z. vzťahuje, len ak to výslovne ustanovuje.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: upravené z definície podľa § 3 ods. 5
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: