Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: geotermálna voda
Termín v slovenskom jazyku:

geotermálna voda

Termín v anglickom jazyku:

geothermal water

1. definícia termínu:
Definícia:
je podzemná voda (podľa § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z) s minimálnou teplotou v mieste výveru 20 °C.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písm. e)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je podzemná vody slúžiaca ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: upravené z definície podľa § 3 ods. 3
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: