Detail termínu: minerálna voda
Termín v slovenskom jazyku:

minerálna voda

Termín v anglickom jazyku:

mineral water

definícia termínu:
Definícia:
je podzemná voda s originálnym pôvodom akumulovaná v prírodnom prostredí, vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá sa odlišuje od inej podzemnej vody najmä:

a) svojím pôvodom,
b) obsahom stopových prvkov,
c) obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 oxidu uhličitého, alebo najmenej 1 mg.l-1 sulfánu, alebo
d) minimálnou teplotou vody v mieste výveru 20 oC.
Zdroj k definícii:
Dokument: 538/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2, ods. 1
Názov: Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: