ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
Termín v slovenskom jazyku:

monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov

Termín v anglickom jazyku:

x

definícia termínu:
Definícia:
je systém, prostredníctvom ktorého sa vykonáva režimové sledovanie hydrogeologických, chemických, fyzikálnych, mikrobiologických a biologických ukazovateľov prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, pozorovacích vrtov, pozorovacích objektov a meteorologických ukazovateľov príslušného územia (ďalej len „režimové sledovanie“) v rozsahu určenom v povolení využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj (ďalej len „povolenie využívať zdroj“). Monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov je samostatnou časťou monitorovacieho systému životného prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 538/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2, ods. 14
Názov: Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: