Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd
Termín v slovenskom jazyku:

ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd

Termín v anglickom jazyku:

x

definícia termínu:
Definícia:
sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením. Na zabezpečenie ochrany vodárenského zdroja podzemných vôd v krasovo-puklinovom horninovom prostredí a puklinovom horninovom prostredí sa určí aj ochranné pásmo I. stupňa – oddelené v miestach, kde dochádza v infiltračnej oblasti k priamemu prestupu povrchových vôd ponorom alebo závrtom do horninového prostredia; týmto ochranným pásmom sa chráni miesto prestupu vody.
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2, ods. 1
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
Link k definícii:

Kategórie: