Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: opatrenie na ochranu vôd v ochranných pásmach
Termín v slovenskom jazyku:

opatrenie na ochranu vôd v ochranných pásmach

Termín v anglickom jazyku:

x

definícia termínu:
Definícia:
(1) Ochrana vôd sa v ochranných pásmach zabezpečuje opatreniami, ktorými sú najmä zákazy alebo obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja (§ 32 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.) a technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja.

(2) Zásady spôsobu ochrany vôd vodárenských zdrojov a činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce ich množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť sú uvedené v prílohe č. 3 (vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z.).
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
Link k definícii:

Kategórie: