Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prírodná liečivá voda
Termín v slovenskom jazyku:

prírodná liečivá voda

Termín v anglickom jazyku:

x

definícia termínu:
Definícia:
(1) je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.

(2) Prírodná liečivá voda sa od inej podzemnej vody odlišuje
a) svojím pôvodom,
b) obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg/l alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg/l oxidu uhličitého, alebo obsahom najmenej 1 mg/l sulfánu, alebo
c) obsahom stopových prvkov,
d) minimálnou teplotou v mieste výveru 20 oC,
e) zložením vhodným na liečenie.

(3) Prírodná liečivá voda z balneomedicínskeho hľadiska môže obsahovať významné zložky, ktoré majú liečivý účinok, a to jednotlivo alebo spolu najmenej
a) 20 mg/l železnatého iónu,
b) 150 mg/l horečnatého iónu,
c) 500 mg/l vápenatého iónu,
d) 1 mg/l fluoridového iónu,
e) 1 200 mg/l síranového iónu,
f) 1 300 mg/l hydrogénuhličitanového iónu,
g) 1 000 mg/l oxidu uhličitého,
h) 1 mg/l jodidového iónu.

(4) Prírodná liečivá voda musí trvale preukazovať stálosť všetkých jej rozhodujúcich ukazovateľov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 100/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou
Link k definícii:

Kategórie: