Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ochranné pásmo vodárenského zdroja
Termín v slovenskom jazyku:

ochranné pásmo vodárenského zdroja

Termín v anglickom jazyku:

x

definícia termínu:
Definícia:
Ochranné pásmo vodárenského zdroja (ďalej len „ochranné pásmo“) I. stupňa sa určuje pre všetky vodárenské zdroje podzemných vôd a všetky vodárenské zdroje povrchových vôd. Ochranné pásmo II. stupňa a ochranné pásmo III. stupňa pre podzemné vody a pre povrchové vody sa určujú, ak v území tvorby a obehu vody nie je zabezpečená dostatočná ochrana iným druhom ochrany vôd1) alebo ak je ochrana vodárenského zdroja ochranným pásmom I. stupňa nedostačujúca.
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 1, ods. 1
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
Link k definícii:

Kategórie: