ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd
Termín v slovenskom jazyku:

ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd

Termín v anglickom jazyku:

x

1. definícia termínu:
Definícia:
sa určuje v hydrologickom povodí v nadväznosti na ochranné pásmo I. stupňa, najmä na ochranu vody pred mikrobiologickým znečistením a pred znečistením znečisťujúcimi látkami.
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3, ods. 2
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
sa určuje pri odbere vody priamo z vodného toku alebo pri odbere vody z vodárenskej nádrže spôsobom príbrežných pásov vytvorených okolo vodných tokov alebo plošným spôsobom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3, ods. 6
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
Link k definícii:

Kategórie: