Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: Tona (tony) ekvivalentu CO2
Termín v slovenskom jazyku:

Tona (tony) ekvivalentu CO2

Termín v anglickom jazyku:

Tonne(s) of CO2

definícia termínu:
Definícia:
je množstvo skleníkových plynov vyjadrené ako súčin hmotnosti skleníkových plynov v metrických tonách a ich potenciálu globálneho otepľovania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2014R0517  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 ods. 7
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014zo 16. apríla 2014o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006
Link k definícii:

Kategórie: