Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: cieľová hodnota
Termín v slovenskom jazyku:

cieľová hodnota

Termín v anglickom jazyku:

target value

definícia termínu:
Definícia:
je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorej cieľom je zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, predchádzať im alebo ich znížiť; cieľová hodnota je ustanovená pre koncentráciu ozónu, arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu a má sa dosiahnuť v danom čase, ak je to možné.
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §3 odsek 8
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: