ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: cieľová hodnota
Termín v slovenskom jazyku:

cieľová hodnota

Termín v anglickom jazyku:

---

definícia termínu:
Definícia:
je úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase, ak je to možné; cieľová hodnota je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón, arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: §5 odsek 11
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: