ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: distribučný sklad
Termín v slovenskom jazyku:

distribučný sklad

Termín v anglickom jazyku:

terminal

definícia termínu:
Definícia:
je technologický celok používaný na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 195/2016  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno d)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
Link k definícii:

Kategórie: