Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: Zhodnotenie
Termín v slovenskom jazyku:

Zhodnotenie

Termín v anglickom jazyku:

Recovery

definícia termínu:
Definícia:
je zber a skladovanie fluórovaných skleníkových plynov z výrobkov vrátane nádob a zo zariadení počas údržby alebo servisu, alebo pred likvidáciou výrobkov alebo zariadení.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2014R0517  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 odsek 14
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014zo 16. apríla 2014o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006
Link k definícii:

Kategórie: